CLASSIFIED STAFF

natalya tokareva-170-

Natalya Tokareva

Playground Assistant

Dasha Dovbush

Darya Dovbush

Para Educator

Brittany Churchil

Brittany Churchill

Para Educator

Elizabeth Burko

Elizabeth Burko

Para Educator

vasylysa moskalenko-tsurkan-170

Vasylysa Tsurkan

Para Educator

Oleksandra-Ivanova

Oleksandra Ivanova

Registrar

Aleksandr Sukhanyuk

Aleksandr Sukhanyuk

Campus Monitor

Anna-Astapov

Anna Astapov

Attendance Clerk

peter vykhovanets

Petro Vykhovanets

Night Custodian

yevgeniya yantsevich-170

Yevgeniya Yantsevich

Playground Assistant

Dmitrii-Mishin

Dmitrii Mishin

Para Educator

Kevin-McCarty

Kevin  McCarty

Custodian

Mike-Moskalenko

Mike Moskalenko

Custodian